Vad betyder “sus”

“Sus” är ett slangord som kan användas för att beskriva en person som är misstänkt eller skyldig till något. Det kan också användas för att beskriva en person som är känd för att göra något som inte är tillåtet eller som inte är riktigt.

Exempel på hur ordet “sus” kan användas:

  • “Han verkar vara suspekt, jag tror inte på honom.” (beskrivande)
  • “Hon har alltid varit suspekt, jag är inte förvånad över att hon gjorde det här.” (beskrivande)
  • “Jag är inte suspekt, jag har inget att göra med det här.” (självbeskrivande)

Användning av ordet “sus”

Ordet “sus” används oftast för att beskriva en person eller en situation som är misstänkt eller som inte är riktig. Det kan också användas för att beskriva en person som är känd för att göra något som inte är tillåtet.

Ordet “sus” kan också användas i andra sammanhang, till exempel när man pratar om olika saker som man inte riktigt tror på eller som man misstänker att det kan finnas något fel med.

Historik om ordet “sus”

Ordet “sus” härstammar från det latinska ordet “suspectus”, som betyder “misstänkt” eller “tvivlande”. Det har använts i många år för att beskriva en person eller en situation som är misstänkt eller som inte är riktig.

Källor:

Sara Författare