Hur mycket skatt betalar man?

Som de flesta redan känner till betalar man en rad olika skatter i Sverige. Flera av dessa skatter är sådana som alla invånare betalar, men det finns också ett flertal som enbart är aktuella för vissa personer. Här ska vi titta på några av de vanligaste skatterna och hur mycket man betalar i skatt.

Så mycket skatt betalar man

Så mycket skatt betalar man

Vi har nedan delat in de skatter man brukar prata om i 5 grupper och skrivit en kort sammanfattning för varje.

Skatt på inkomster

Den som har någon typ av inkomst av tjänst behöver skatta på denna. Exakt hur stor procentuell andel av inkomsten man behöver betala beror dock på var i landet man är bosatt. Skatten på inkomst av tjänst är nämligen en kombination av statlig och kommunal skatt. I vissa kommuner är den kommunala skatten så låg som 29,18% medan den i andra kommuner ligger på 35,15%. Det kan med andra ord skilja en hel del beroende på bostadsort.

Den som tjänar över en viss summa får även betala statlig skatt. Hur mycket i procent man ska betala i statlig skatt varierar också beroende på vilken lönenivå man ligger på. Här finns flera skiktgränser där den första nivån innebär att man betalar 20 % på den summa som överstiger taket som 2020 ligger på 509 300 kronor, eller 42440 kr/månad. Beroende på vem som regerar så kan det vissa år även finnas en andra nivå, när man kommer över nästa skiktgräns betalar man ytterligare 5 %.

Skatt på spelvinster

En annan typ av skatt är den skatt man får betala om man spelar och vinner. Det här är en fråga som diskuteras flitigt online, eftersom det finns skattefria vinster förutsatt att spelbolaget har de rätta licenserna i rätt land. Spelar man däremot hos andra spelbolag som inte uppfyller dessa krav behöver man skatta på vinsterna. Dessa beskattas då som inkomst av kapital och skattesatsen blir 30 %.

Fastighetsskatten har ersatts av fastighetsavgift

Tidigare betalade man fastighetsskatt. Den skatten har nu ersatts av en fastighetsavgift. Den ligger på 0,75 % av förra årets taxeringsvärde. Det finns dock ett maxtak, vilket gör att ingen, oavsett husets värde, kan bli tvungen att betala mer än ett visst belopp per år. För den som äger ett hyreshus gäller en annan procentsats. Där är det max 0,3 % av taxeringsvärdet man kan behöva betala.

Punktskatter

Enligt skatteverket.se så finns det speciella konsumtionsskatter på särskilt utvalda varor och tjänster. Dessa skatter kallas för punktskatter. De flesta punktskatter, likt andra skatter, ger staten inkomster men har ofta införts av andra skäl. Punktskatterna kan till exempel användas för att styra konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning. Exempel på detta är skatten på alkohol, energi och tobak. Dessa tre skatter är också våra äldsta punktskatter.

Andra exempel på skatter

Det finns även andra skatter som ofta förekommer. Man betalar som konsument mervärdesskatt, även kallad moms, på en mängd varor och tjänster. Ofta ligger momsen på 25 % av varans pris, men på vissa typer av varor och tjänster kan det istället vara 12 % eller 6 % som gäller. Det står alltid angivet på kvittot hur stor del av summan som är mervärdesskatt.

Sara Författare