Varför är skattereglering särskilt viktigt när det gäller spelbranschen?

Skatter kan vara ett klurigt ämne. Inte bara för privatpersoner och företag, men även för de som bestämmer de olika regleringarna. Men skatter är ändå viktigt. De ser till att samhället fungerar och finansierar den välfärd som vi nästan tar för givet. Därmed är skatt något vi borde uppskatta, åtminstone till viss del.

Inom spelbranschen gäller lite olika skatter beroende på ett flertal olika faktorer. I Sverige betalar spelare exempelvis ingen skatt på eventuella vinster från spelbolag med svensk licens eller inom EES, men måste betala skatt på vinster som vunnits utanför denna region.

Skattesatsen ligger i sådana fall på 30% på alla vinster över 100 kronor per år när du spelar på casino online.

räkna på skatt i spelbolag

Måste spelarna betala skatt på alla vinster?

Numera är lagen lite tydligare angående beskattningen för spelare online än tidigare. Förr i tiden var det lite mer luddigt, och det uppkom flera exempel inom pokern där spelare skulle beskattas för alla vinster, medan inga förluster var avdragsgilla. Detta var självklart inte hållbart för spelarna.

Lyckligtvis löstes detta problem, och nu är det istället de sammanlagda vinsterna minus insatserna som ska beskattas vid vinster utanför EES. Innanför ESS, exempelvis hos spelbolag som har en svensk spellicens, beskattas vinsterna inte överhuvudtaget (för spelarna).

Skattebördan ligger numera endast hos spelbolagen för bolag inom EES. Det är ett bättre upplägg för alla parter. Spelarna blir nöjdare, spelbolagen får möjlighet att attrahera flera spelare, samtidigt som regeringen och andra kontrollerande myndigheter får möjlighet att skapa bra regleringar och villkor.

Inget avdrag för förluster utanför EES

Om du spelar utanför EES måste du betala 30% skatt på alla vinster. Bara det är ett stort nederlag. Men du får heller inte dra eventuella förluster. Det betyder att alla förluster du gör inte går att kvitta mot framtida vinster, men att du trots detta måste betala 30% i skatt på samtliga vinster utanför EES. Detta är självklart inte en hållbar situation för dig som spelare, och gör att dina vinster snabbt äts upp av skatter.

Skattesystemet gäller för samtliga onlinespel

Den här typen av system gäller inte bara för en viss typ av spel inom spelbranschen. Poker, spelmaskiner, odds och betting, alla dessa kategorier beskattas på samma sätt under de nuvarande regler som finns.

Det finns vissa som argumenterar för att poker ska beskattas annorlunda eftersom att det räknas som en sport som involverar betydligt fler skicklighetsmoment än resterande spel, men för närvarande beskattas pokern som resterande spelformer.

För spelarna är även skatterna detsamma så länge spelbolaget har en spellicens inom EES, medan företagets skatt kan skilja sig beroende på vart företaget är registrerat och vilken licens de har valt.

Den stora bördan bör ligga hos spelbolagen

Den stora skattebörda bör ligga hos spelbolagen, och så är även fallet ute i verkliga livet. Inom EES är det spelbolagen som står för samtliga skatter och avgifter. De betalar exempelvis skatt på alla vinster de gör, men betalar även olika typer av avgifter för att få driva spelbolaget från första början.

Detta är fördelaktigt för både spelaren och spelbolaget i och med att spelarna får behålla 100% av sina vinster, samtidigt som spelbolagen får ta del av en större spelarskara.

Skatter är viktiga för att kunna erbjuda schyssta villkor

Skatterna uppfyller flera funktioner. Men en av de allra viktigaste är att de ser till att spelbolagen kan erbjuda schyssta villkor. Det är regeringen som bestämmer de lagar och regler som måste följas för spelbolagen, något som finansieras av skatterna. Detta gör att spelarna får ta del av en reglerad miljö med schyssta villkor.

Därmed är skatterna väldigt viktiga, inte minst ur spelarnas synpunkt. De flesta spelare föredrar dock att skattebördan ligger hos spelbolagen, snarare än hos spelarna.

Sara Författare